Nørregade 41, 1165 København K +45 23 28 73 23 kontakt@ibenbruunnielsen.dk Man, Tor & Fre: 10-18, Tir & Ons: 10-13 & Lør-Søn: efter aftale

Indlærings vanskeligheder

Har du mistet troen på dine egne indlæringsevner, i et eller flere fag. Kan dette skyldes fejlagtige indlærings opfattelser angående dine evner.

Hvis du i underbevidstheden har en konklusion der hedder; jeg er uintelligent, langsom, dum, har svært ved at lære, livet er en kamp, det er svært at lære eller andre mindre flatterende udsagn. Bliver dette din virkelighed. Det vil sige, at i de sammenhæng hvor udsagnene gælder, vil du præstere under dit niveau.

Disse indlærte konklusioner, er tit opstået i barndommen, hvor en autoritær person f.eks. en forælder, lære, slægtning, træner, eller anden man har haft kontakt med, er kommet til at placerer en uhensigtsmæssig konklusion i barnets underbevidsthed. (positive konklusioner kan også være blevet dannet i underbevidstheden, så som at du er dygtig til et specifikt fag, eller en aktivitet).

Dette kaldes af nogen: negativ spontanhypnose eller positiv spontan hypnose. Oplever et barn eller en voksen at få skæld ud eller blive irettesat af en voksen eller autoritær person, kan vedkommende godt få et lille chok, blive forskrækket og gå ind i hvad der kan beskrives som en spontan hypnotisk tilstand, i denne tilstand stivner man et øjeblik, ofte så kort tid, at man slet ikke selv bemærker det og ens hjernebølger daler ned i mindst en alpha tilstand(se eventuelt forklaringen under rubrikken hypnose) når man befinder sig i en let eller dyb trance tilstand forhøjes ens indlæringsevne og man vil hurtigt kunne komme til, at installere negative fejl konklusioner i sin underbevidsthed uden egentligt at ønske det.

Har man fået installeret en negativ konklusion, om ens eget kunnen, vil man generelt præstere under sit niveau, det samme er selvfølgelig gældende, hvis man har fået ind programmeret en masse positive konklusioner, så vil man generelt præstere op til ens maksimale intelligens niveau.

Jeg vil lige påpege at hypnoterapi ikke kan ændre en persons IQ. Men at forandringerne vil ske, inden for personens medfødte evner.

Nogle børn og voksne er særligt modtagelige, eller særligt hypnotiser bare over for andres påstande og kommer let til at inkorporere påstandene i deres underbevidsthed.

Andre grunde til indlæringsvanskeligheder

I andre tilfælde skyldes indlæringsvanskelighederne, at den unge er utryg, frygtsom eller angst og derved ikke kan henlede sin fulde opmærksomhed til det materiale der skal indlæres. I disse tilfælde bør fokuset være på at, den unge danner en indre trykhed til omverdenen, andre mennesker, skolen eller hvor utrygheden nu kommer fra og der bør arbejdes med tillid, tryghed og det at kunne stole på, at det hele nok skal gå. Så den unge kan slappe af og modtage informationerne.

Indlæringsvanskeligheder og Hypnoterapi

Stammer indlæringsvanskelighederne fra en fejlkonklusion i underbevidstheden starter vi ud med almindelig hypnoterapi med afslapning, visualiseringer og positive suggestioner. Der vil desuden blive stillet spørgsmål til underbevidstheden i den første session.

Under en efterfølgende behandling, kan vi arbejde videre med regressionsterapi tilbage til da fejlkonklusionen opstod, og ænder den til en bedre og mere brugbar konklusion f.eks. ”Jeg er god til at lære”, ”Jeg er en intelligent person”, ”Jeg har let ved at lære”,” ”Matematik er nemt” eller hvad der nu er aktuelt for dig. Der kan desuden inddrages partsterapi hvis det virker relevant for dig.

Skyldes problemet utryghed, frygt eller angst etc. Vil jeg benytte hypnoterapi og skabe positive suggestioner og visualiseringer i den unges indre. Så du vil kunne føle dig tryg nok, til at kunne få det optimale ud af undervisningen.  

Nørregade 41, 1165 København K +45 23 28 73 23 kontakt@ibenbruunnielsen.dk Man, Tor & Fre: 10-18, Tir & Ons: 10-13 & Lør-Søn: efter aftale
Kontakt mig