Nørregade 41, 1165 København K +45 23 28 73 23 kontakt@ibenbruunnielsen.dk Man, Tor & Fre: 10-18, Tir & Ons: 10-13 & Lør-Søn: efter aftale

Spirituel Regression

 

Spirituel regression er en spirituel indre rejse til et tidligere liv og ”pejsesalen”. Spirituel regression anbefales til de klienter der er nysgerrige på tidligere liv og stiller spørgsmål til deres nuværende liv. Det kan anbefales at du tidligere har været i trance, dyrker meditation, eller har lyttet til guidet meditationer, afspændings lydfiler eller på anden måde har været i en ændret bevidsthedstilstand inden den spirituelle regression. Har du ikke tidligere arbejdet med nogle af ovenstående teknikker, men er du alligevel interesseret i at bestille en spirituel regression, så skriv en mail til mig, så vil jeg komme med nogle forslag til, hvad du kan gøre for at træne inden regressionen. Du kan naturligvis også bestille en enkelt session med Hypnoterapi, hvor jeg så vil træne dig i at gå i trance, visualisere og fornemme energi i din krop og rundt omkring dig.

Selve den Spirituelle Regression

Vi starter med, at jeg guider dig ned i en dyb trancetilstand og når tilstanden er dyb nok, så starter vi oppe i Pejsesalen, som jeg vil beskrive som en mellem station mellem den åndelige verden og livene. Man kan også opleve det, som et psykologisk rum. Her kan du møde åndelige vejledere, afdøde, og nulevende bekendtskaber, kigge i en bog om dig selv, se i sjælet spejl, få healing i healingsportalen og gå ind igennem et billede eller en lystunnel til et tidligere liv.

Hvis du ikke har nogle indvendinger, bliver du efter en kort tur i pejsesalen, ført tilbage til et tidligere liv med mening og betydning, valgt af din underbevidsthed. Livet vil vi gennemgå rimeligt detaljeret, hoppe rundt til forskellige hoved punkter f.eks. lige inden din fødsel i det tidligere liv, hvor du har sjælsbevidsthed og du vil kunne fortælle, hvad hovedformålet er, med at skulle leve det liv. Efter at have besøgt flere relevante begivenheder, afsluttes livet ved dødsøjeblikket og du kan her revaluerer livet, opleve om du døde naturligt eller ikke og se om du har taget nogle negative konklusioner med dig ind i dit nuværende liv, som du gerne vil give slip på. Til sidst kan du klippe sølvsnoren over og give slip på din tidligere krop og så bliver du ført tilbage til pejsesalen igen. Her kan der være flere informationer at hente eller du kan, hvis du ikke allerede har gjort det, besøge healingsportalen.

Når man oplever en Spirituel Regression og besøger Pejsesalen vil man i de fleste tilfælde, få en masse gode råd, angående positive forandringer, man kan foretage i sit nuværende liv, for at blive et mere harmonisk og gladere menneske. Derfor skal man skal være klar til, at tage imod positiv kritik og gode råd fra eventuel åndelige vejleder. På den anden side, kan man også få at vide, at alt går som det skal, at man er på rette vej, måske skal man arbejde lidt mere med tålmodighed, empati, egenomsorg, tro på sig selv og egne evner, udnytte sine kreative evner bedre, give slip på fortiden eller mennesker der ikke er gode for en og så fremdeles. Normalt vil man få forklaret hvad formålet er, med ens nuværende liv og hvad man er i gang med at lære.

En spirituel Regression hvor målet er at opleve et tidligere liv og pejsesalen tager ca. 2,5-3 timer. Her er der ikke nødvendigvis fokus på terapi, men mere på oplevelsen og den åndelige forståelse.

Skulle vi alligevel komme til en konflikt fyldt oplevelse i det tidligere liv, vi jeg bede dig om tilladelse til, at bearbejde konflikten/traumet under sessionen. Det skal selvfølgelig lige understreges, at støder man på traumatiske oplevelser i det tidligere liv, er det fordi man er parat til at få det bearbejdet og givet slip på de følelser man måske ikke fik forløst den gang.

Har du et konkret problem som du gerne vil have belyst, kan vi søge på et liv der har mening og betydning for din problematik og eventuelt bearbejder problemet.

Når vi arbejder med Spirituel Regressionsterapi går jeg desuden selv i en light trancetilstand, for at jeg bedre kan guide og vejlede dig. Herved har jeg også adgang til evner som klarfølingsevner, clairvoyanceevner og kanaliseringsevner hvis der skulle blive behov for det. For nogle gange kan det vare rart at en anden kan bekræfte at jeg ser eller oplever det samme som dig.

Det er meget forskelligt hvordan hver klient oplever en spirituel regression, nogle ser en hel del (visuelle evne) andre fornemmer mange følelser, temperatur og stemninger (kinæstetisk evne) og andre igen vil opleve, at der er rigtig meget fokus på indre lyd og at de får svarene igennem ord (auditiv evne) Ofte vil det dog være en kombination af mindst to af de ovennævnte. Dvs. hvis du ikke er en udpræget visuel person, vil du måske ikke få tydelige billeder frem men mere fornemmelser og følelser osv.

Dog er der eksempler på at mennesker der f.eks. er farveblinde pludselig i trancen har kunnet se farver de aldrig før har set, når de bliver ført tilbage til et tidligere liv eller den åndelige verden, denne virkning er dog ikke holdbar efter trance afslutningen.

Hvis du bestiller en Spirituel Regression om vinteren, vil jeg anbefale dig, at medbringe et par tykke sokker, hvis du er meget kuldskær. Der er selvfølgelig skruet op for varmen, men din krops varme, vil hovedsagligt blive brugt på, at hente informationer ned og ikke på at varme ydre dele af kroppen op.

Jeg vil desuden anbefale dig, at du sætter en hel dag af til en Spirituel Regression, dvs. så du har mulighed for at kunne gå hjem og hvile dig bagefter, da de fleste vil opleve at blive meget trætte og have behov for at fordøje oplevelsen selv eller med en god ven.

Du har mulighed for at få sessionen optaget hvis du selv henter en diktafon app ned på din telefon og har den klar medbringer en oplader til selve dagen.

Har du nogen spørgsmål til den spirituelle Regression, skal du være velkommen til at skrive en mail til mig så vender jeg tilbage med svarene hurtigst muligt.

 

Nørregade 41, 1165 København K +45 23 28 73 23 kontakt@ibenbruunnielsen.dk Man, Tor & Fre: 10-18, Tir & Ons: 10-13 & Lør-Søn: efter aftale