Nørregade 41, 1165 København K +45 23 28 73 23 kontakt@ibenbruunnielsen.dk Man, Tor & Fre: 10-18, Tir & Ons: 10-13 & Lør-Søn: efter aftale

Soulkey

 

Soulkey er basered på Michael Newtons bøger Sjælerejser, Sjæleskæbner og Erindringer om Sjælerejser, der omhandler Tidligere liv og Livet mellem Livene. Ifølge Michael Newton bliver klienten i dyb trance, ført tilbage til deres seneste tidligere liv, før den nuværende inkarnation. Livet gennemgås hvor efter klienten, igennem døds senen forlader kroppen og følger med op i den åndelige verden, hvor sjælens tidligere liv vil blive evalueret etc. Udover det følger man forberedelserne til ens nuværende liv, hvor man b.la. kunne vælger imellem forskellige kroppe, planlægger livet med andre deltagere og går til undervisning i emner som man som sjæl er ved at lære lige netop nu.

Soulkey hos mig, er en videre udvikling, der er mindre forsknings baseret og mere klient centreret. Dvs. at en Soulkey kan tilrettelægges så den passer til dine behov lige nu.

Det anbefales, at du har arbejdet en del med sig selv, inden behandlingen f.eks. igennem almindelig hypnoterapi eller regressionsterapi mm. Det er desuden vigtigt, at du kan gå ned i en meget dyb trance og blive der, for at opnå præcise og brugbare informationer.

Har du allerede haft en regression til et tidligere liv og føler du, at du ikke lige pt. har behov for at besøge et andet liv i fuld længde, kan vi springe livet over og starte oppe i pejsesalen, og f.eks. følge de aktiviteter du som sjæl ville have deltaget i, imellem livene.

Har du ikke tidligere prøvet regression, vil jeg fraråde dig, at springe det tidligere liv over, da du herved mister den træning det også er, ved at få fat på de meget intuitive informationer fra den anden side. (Se artiklen om Spirituel Regression) Men har du erfaring fra Spirituel Regression, kan vi springe det over og opleve hvad det er, din sjæl har brugt tid på inden dit nuværende liv startede. F.eks. vil de fleste sjæle have tilbragt tid i livs udvælgelsesrummet, for at se på kroppe og mulige liv, som du kunne have valgt i stedet for dit nuværende liv, få svar på hvor meget sjæls energi du har taget med ned, hvilke problematikker du har med dig fra tidligere liv etc.

I din sjælegruppe vil du kunne få en forståelse af, hvilke andre sjæle fra din sjæle gruppe som du inkarnerer med i dit nuværende liv, eller om du inkarnerer helt alene. I dit åndelige klasselokale kan du få en forståelse for, hvilket emne din sjæl er ved at lære om lige for tiden og også hvordan det gør sig gældende i dit nuværende liv. Selvfølgelig vil du også få mulighed for, at besøge dit Åndelige Råd og få en evaluering af dit nuværende liv. For nogen sjæle, vil det være relevant, at tilbringe tid i det åndelige bibliotek og gennemgå brudstykker af tidligere liv, som måske indeholder samme problematikker som du slås med i sit liv i dag. Udover de nævnte aktiviteter, bliver der også mulighed for healing i en åndelig healings portal, plus indsigt i de sidste forberedelser, som din sjæl foretog sig inden dit nuværende liv, hvor sjælen valgte, at smelte sammen med din krop på et tidspunkt under din mors graviditet og forstå hvor godt krop og sjæl passer sammen.

Da vi ikke kan nå rundt til alle afkroge af den åndelige verden i en behandling, drager vi i de retninger, der er relevante for dig, og har du nogle konkrete problematikker, f.eks. angående andre mennesker i dit liv som måske ikke er der mere, eller som du ikke har kontakt med længere. Kan vi bruge en del af tiden med, at få en dialog i gang mellem dig og den implicerede part. Det giver ofte fin mening, at få en åndelig forklaring på, hvorfor vi måske ikke kan være sammen i dette liv. Eller hvad det nu drejer sig om.

Er du født med et handicap, eller føler du, at du er født i den forkerte krop og er klar til at få en åndelig forklaring på hvordan dette kan hænge sammen, kan dette komme frem i f.eks. livsudvælgelsesrummet eller et andet relevant sted.

Er du klar, til at modtage svar på nogle af de problematikker som du måske tumler med i dag, kan det rykke ens udvikling enormt.

Inden en Soulkey vil jeg bede dig om, at skrive en liste, med spørgsmål og eventuelt emner som du godt kunne tænke dig at få svar på. Du sender derefter spørgsmålene til mig pr mail nogle dage i forvejen, så jeg kan dele spørgsmålene op i grupper. Nogle af dem, kan vi stille til rådet, eller nogle af de andre afdelinger af den åndelige verden.

Hvad får man ud af en Soulkey? I de fleste tilfælde, vil man også få en masse gode råd om positive forandringer man kan foretage i sit liv, for at få et større udbytte og blive et gladere menneske. Så man skal være klar til, at tage imod positiv kritik og gode råd fra f.eks. Rådet. På den anden side kan man også få at vide, at alt går som det skal, at man er på rette vej, måske skal man arbejde lidt mere med tålmodighed, empati, egenomsorg og det at sætte sig selv først, tro på sig selv og egne evner, udnytte sine kreative evner bedre, give slip på fortiden, eller mennesker der ikke er gode for en og så fremdeles eller meget andet. Når man arbejder med Soulkey, skal man være villig, til at kigge indad på en helt anden måde.

Soulkey er en ret omfattende behandling, så det er vigtigt du føler, at du virkelig er klar til at arbejde på dig selv, da du sagtens kan opleve, at det sætter skub i din personlige og åndelige udvikling. Har du allerede været i gang med en indre udvikling, kan Soulkey bruges som en afslutning på et terapiforløb, hvor du har været i dybden med forskellige problemstillinger og ønsker at få nogle afsluttende svar.

Når jeg arbejder med Soulkey, går jeg selv i en light trancetilstand mens jeg sidder på en stol ved siden af dig. Det gør jeg for at jeg bedre kan guide og hjælpe dig og jeg derved har rådighed over evner som klarsyn, klarføling og kanalisering. Måske kan der være nogle informationer som du selv har svært ved at se eller høre og så kan det hjælpe at en anden person bekræfter at jeg ser eller oplever det samme.

Generelle informationer: Det anbefales at du sætter en hel dag af til oplevelsen, så du bagefter kan gå hjem og fordøje det hele, eventuelt alene eller sammen med en god ven, hvis du har behov for det.

Soulkey behandlingen ligger på ca. tre timers varighed, men kan efter ønske, forlænges med fire eller fem timer, i disse tilfælde deles behandlingen op over to gange. I langt de fleste tilfælde vil vi behøve minimum 40 minutters til, at inducerer en dyb nok trance, inden vi kan gå i gang med den egentlige oplevelse. Har du været i trance mange gange tidligere, eller dyrket meditation i længere tid, kan induktionstiden sandsynligvis halveres.

Har du allerede oplevet en Soulkey eller en Livet mellem Livene her eller et andet sted, kan vi lave en forkortet version, på to timer efter aftale, kontakt mig over mail for nærmere information.

Det anbefales, at du holder sig fra sukker og koffeinholdige produkter et par timer inden behandlingen.

Desuden kan det være en god ide, at medbringe et par ekstra tykke sokker til Soulkey om vinteren, da mange oplever kolde fødder ved længere tid i trance. Du ligger naturligvis under et eller flere tæpper og jeg har varme på i lokalet, men det kan for nogen opleves koldt at arbejde i så høje energier i længere tid.

Du må meget gerne selv have en diktafon app på din telefon + medbring oplader hvis du ønsker at få optaget sessionen.

Nørregade 41, 1165 København K +45 23 28 73 23 kontakt@ibenbruunnielsen.dk Man, Tor & Fre: 10-18, Tir & Ons: 10-13 & Lør-Søn: efter aftale